Hou uw registratie simpel! Keep your registration simple!

Beste Tic Mobile Klant/ Dear Tic Mobile Customer,

De nieuwe wetgeving voert de verplichting in dat gebruikers van bestaande of toekomstige prepaidkaarten waarmee elektronische communicatiediensten kunnen worden gebruikt zoals; (telefoneren, op het internet gaan, sms'en versturen, enz.) geïdentificeerd moeten worden. Het gaat hier om een van de antiterreurmaatregelen die de regering heeft vastgesteld.

By law, each user of current or future form of prepaid cards which elektronic communication service (calling, surfing on internet, sending a sms, etc.) makes possible, has to be identified. Due to the anti terror measurements taken by the government.

Doormiddel van deze simregistratie is uw simkaart voor 18 maanden geregistreerd.

Through this simcard registration your SIMcard will be registerd for 18 months.

Simkaart registratie door bankbetaling / Simregistration by bank Simregistratie door winkelier / Simregistration by shop

CONTACT

Heeft u vragen? Questions?
Please fill in all of the required fields